Zakup wierzytelności

Oferujemy możliwość zakupu przez spółkę c-finance wierzytelności Państwa firmy.

Sprzedaż wierzytelności umożliwia:

  • Natychmiastowe spieniężenie wierzytelności trudnych,
  • Poprawę bilansu spółki poprzez wyksięgowanie należności trudnych,
  • Dodatkowy zysk z należności uznanych za nieściągalne

 

Wyceniamy i kupujemy każdy rodzaj należności w tym uznane za nieściągalne m.in.:

  • Należności przedawnione lub zagrożone przedawnieniem,
  • Należności po bezskutecznej egzekucji,
  • Należności sporne,
  • Należności w stosunku do podmiotów które zakończyły działalność.

 

Zapraszamy do kontaktu w celu wyceny Państwa wierzytelności.