Windykacja sądowa i egzekucyjna

Wobec dłużników, którzy nie wywiązali się ze zobowiązań pomimo windykacji polubownej lub dla spraw zagrożonych przedawnieniem oferujemy możliwość dochodzenia należności na drodze sądowej i egzekucyjnej.

W ramach tej usługi dla każdej sprawy (lub grupy spraw w przypadku windykacji masowej):

  • Przeprowadzimy profesjonalną analizę stanu faktycznego,
  • Wybierzemy najlepszą drogę postępowania,
  • Przeprowadzimy postępowanie sądowe reprezentując wierzyciela na każdym jego etapie,
  • Wybierzemy najlepszą kancelarię komorniczą,
  • Będziemy nadzorować prawidłowość postępowania egzekucyjnego.

Zapraszamy do kontaktu.