Windykacja międzynarodowa

 

Windykacja międzynarodowa stała się koniecznością w związku z coraz większym udziałem eksportu w obrotach polskich firm.

Windykacja poza terenem Polski jest szczególnie trudna gdyż wiąże się z poznaniem specyfiki prawa krajów, w których siedzibę ma dłużnik. Zróżnicowanie możliwości działań oraz poznanie ograniczeń jest kluczowe dla skutecznego dochodzenia należnych kwot.

Specjaliści spółki c-finance pomogą w ustaleniu najlepszej drogi dochodzenia należności.